Lars Loe

er Farmer, bor nu i Pekin, North Dakota

er født paa Opøren i Ørkedalen 8de Januar 1845, kom til Amerika i 1870 til Mankato, Minnesota, flyttede i 1881 til Nelson County tog Preemption og Tree-claim i Nesheim Township, har rentet Farmen bort og tar Livet med Ro i stit pene Hjem i Pekin, North Dakota. Hans Hustru Ingeborg Loe er fra Meldalen. De har 5 Børn, hvoraf 2, en Datter, Mrs. Bakke og en Søn bor i Pekin, North Dakota.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 28

View in English

News & Events