O. E. Lofthus

Kloten, North Dakota

er Kasserer i First National bank av Kloten, North Dakota. Er Halling, født i Amerika av norske Forældre i Nicollet County Minnesota 7de Juli 1868. Hans Far Ole Lofthus, der er født i Gol. 1844, kom til Amerika i 14-aarsalderen, lever nu i Walla Walla, Washington. Var Soldat i Borgerkrigen, tilhørte Company. E. 11, Minnesota. Hans Mor Ambjør Bech er fra Tromsø. Hans Hustru Kristine Evensen er født i Minneapolis, Minnesota hendes Forældre var fra Trøndela gen. De har 4 Børn, 2 Sønner og 2 Døtre Owen og Floyd er begge paa harmen, Luella og Ire ne er hjemme. Foruden i Bankforretningen er han interesseret i Farme paa flere Steder, har fin Farm nær Kloten, North Dakota. Han er en kjæk og dygtig Mand, interesseret i Bygdelags-bevægelsen og alt Norskdomsarbeide.

At der i Klotens nye Skole, Byens største Pryd, sidste Sommer holdtes norsk SKole av Miss Ronhovde maa vistnok for en Del tilskrives hans Iniativ og store Interesse for Skolen, han er en av Direktøreme. Den prægtige, moderne og i alle Henseender godt og praktisk indrettede og tilstyrede Bygning, er Consolidated Skole for Lee Township, en Pryd for Kloten og Ære for Distriktet og Skolens Arehitekt W. D. Gillepsie, Fargo, North Dakota. Den blev taget i Brug Januar 1916, har 4 Være ser i første Etage og 2 i Basementet, hvor der er stort prægtigt Gymnasium.

Næste Skoll aar blir der 4 Lærere de lige dygtige, interesserede og vidtskuende som Hr. Lofthus og de to Herrer, der sammen med ham viste mig rundt i denne Mønsterskole lover det, godt for den opvoksende Slægt, overveiende av skandinavisk Herkomst. 2 Rum kan ved Skyvedøre gjøres til et stort Lokale. Derved har Befolkningen i Distriktet faaet et utmerket Lokale for belærende og aandsudviklende Foredrag for voksne, der betragter sig færdig med Skoleutdannelse Ikke alle forstaar, at nian kali lære, saa længe man lever.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 126

View in English

News & Events