O. T. Lowen

Aneta, North Dakota

kom fra Stavanger til Amerika 1869 gik paa Skolen i Evanston, Illinois, for at blive Predikant. Var Øienvidne til den store Brand i Chicago Høsten 1871. Han blev udsendt til at prædike Høsten 1878 og har betjent Menigheder i tre Stater i et Tidsrum av 19 Aar. Han besluttede at give Plads for yngre Mænd som onskede Prestekald og gik saa end i Forretning.

Lowen har boet i Aneta ca. 17 Aar, og syslet med Skoforretning, Bykasserer o. s. v. Hans Hustru er fra Gudbrandsdalen, hendes Pigenavn var Ragnhild Mork. Der er fire Sønner og to Døtre i Familien som alle er, voxne. To av Sønnerne er Telegrafister, ansatte i Western Union Telegraph Company i Minneapolis, og de andre to C. A. Lowen og E. H. Lowen er henholdsvis Kasserer og assisterende Kasserer i The Farmers and Merchants Bank of Aneta, North Dakota.

En av Døtrene er Mrs. N. T. Cameron, Hvedeopkjøber i Aneta og den anden er Mrs. Geo. C. Majoris, Bankbestyrer i Tolna, North Dakota.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 107

View in English

News & Events