Nils Malvey

født paa Gaarden Mjelva paa Fanestranden 30te April 1867, kom til Amerika i 1881 til St. Paul, derfra til Fargo, hvor han boede 45 Aar og har siden levet Moorhead. Er Snedker og Kontraktør. Har bygget mange pene Hjem i Moorhead. Hans største Byggeforetagender i Moorhead er Concordia College, det nye Auditorium og Trefoldigheds nye Kirke, som er den største og peneste norske Kirke i Nordvesten.

Hans Hustru Ingeborg Johnson er fra Kongsvinger. De har 9 børn, 2 af hans Sønner, Hjalmar og Eilert, arbeider i Faderens Forretning. Han er Eier af 4 Huse i Moorhead, og har bygget sig et pent Hjem der. Var ivrigt optaget med at stelle med sine Æbletrær og sin Have, da han gav mig disse Oplysninger. En saa dygtig og kjæk Romsdøling skal man lede længe efter i Amerika.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 58

View in English

News & Events