Miss Mollie Martinsen

er Musikavdelingens Bestyrerinde og har vundet stor Anseelse som en dygtig Pianistinde og Musiklærerinde. Musikavdelingen ved Concordia College har neppe staaet paa et saa høit Stadium, som nu under hendes dygtige Ledelse. Hun er født i Minneapolis. Hendes Far Ole Martinsen er fra Stordalen, Søndmore, og hendes Mor fra Hafslo, indre Sogn. Graduent fra Gustavas Adolphus College, Conservatorium of Music. Tog "Post Graduate" Kursus i Minneapolis og St. Paul og har studeret Musik i 3 Aar i Berlin under Varette Ter Stepanoff og Severin Eisenberger. Miss Martinsen lærer "Lescheshzky Method". Det er hendes 7de Åar som Musiklærerinde ved Concordia College, hvor hun tog sin første Undervisning i Musik og hvor hun forhaabentlig i mange Aar kan lede Musikundervisningen.

Miss Martinsen har i Miss Harriet Gilbert en dygtig Medlærerinde. Hun er født i Langfred, Marshall County Syd Dakota. Hendes Far P. H. Gilbert er fra Kongsvinger, hendes Mor er fra La Crosse, Wisconsin. Miss Gilbert har reist meget i Tyskland, Schweitz, Italien og Norge, hvor hun besøgte sin Fars fødested. Graduerte fra Huron College of Music, Huron, S. Northwestern Konservatorium of Music i Minneapolis, Minnesota 1909, Studerte i 2 Aar i Berlin hos Joseph Lhevinne.

Det er altid en Fornøielse at se og høre Miss Harriet Gilbert ved Pianoet, som altid velvillig Accompagnetrice ved musikal- Festligheder.

Hun er i Besiddelse av fuldendt Teknik og fint musikalsk Temperament, der vil komme mere for Dagen og til sin Ret naar hun faar Anledning til at give Soloer. Hun har utvilsomt en stor Fremtid for sig som Pianistinde.

Som Lærerinde i Sang har har Musikavdelingen ved Concordia College faaet en meget værdifuld Forøgelse av Lærer- kræfterne i:

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 11

View in English

News & Events