Pastor J. A. Mason

er Registrar og Lærer i Engelsk. er født i Story County, Iowa. Hans Far Georg S. Mason var fra Kvindherred, han kom til Amerika som liden Gut. Hans Mor Linda Mason var født i Lisbon, Illinois, hendes folk kom fra Etne.

Han gjennemgik Public School i Roland, Iowa, og senere Iowa State College og St. Olafs College, hvorfra han graduerte i 1905 - 08, Prest i Stephen, Minnesota 1908 - 11 og siden 1911 ansat som Professor ved Concordia College. Som Lærer i Engelsk har han specielt blandt Nykommere vundet mange Venner.

Naar Mason ønskes i Tale udenfor Skoletid vil man gjøre klogt i, at se efter ham i Sløidlokalet, hvor Nedskriveren herav oftere har seet ham i travel og interesserat Arbeide med at forfærdige Bohave til eget Hjem. Han er tydeligvis meget interesseret i den Avdeling. Velvilje og Humanitet præger al hans Færd og Virke.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 8

View in English

News & Events