Hans Moe

Fargo, North Dakota

er Søn af Udskiftningsformand Moe i Ørsten. Er født 3die Marts 1884, og kom til Amerika i 1909 til Ladysmith, Wisconsin. Til Fargo kom han i 1911 og har været ansat som Handelsbetjent i flere af Byens Klædesforretninger. Er for Tiden ansat hos Hagen & Olsen paa, Broadway. Han er en hyggelig og flink Kar.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 69

View in English

News & Events