Herman W. Monsen

Moorhead, Minnesota.

er født i Wassau, Wisconsin. Hans Far Pastor J. C. Monsen kom fra Lærdal i Sogn som 6 Aars Gut med sine Forældre til Amerika, men er ikke destomindre "Fuldblods" Sogning i Sind og Skind, i Tale og Skrift. Hans Mor Emma T. Johnsen er født i Amerika av norske Forældre. Hendes Mor, der nu er 90 Aar, er Søster av den ærværdige gamle Pastor Nils Brandt, en av den norske Synodes Stiftere.

I 1896 kom hans Forældre til Kindred, North Dakota hvor han vokste op i den vakkert beliggende Norman Prestegaard. Graduerte fra Luther College i Decorah 1914. Som Medlem av Luther College Consert Band besøgte han Norge i 1914 og var en Del Uger i sin Fars Hjembygd og Fødested i Lærdal i Sogn. Virket som Assistent i Kindred Høiskole et Aar og kom saa til Concordia College, hvor han dirigerer Concordia College Consert Band og Kor, samt studeret Musik ved Fargo Konservatorium. Han er meget musikalsk begavet og vil forhaabentlig gaa en lys og god Fremtid imøde og høste mange Laurbær, som Musiker og Korleder.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 11

View in English

News & Events