Gerhard Munthe

St. Paul, Minnesota

er Importør av norske Produkter. Er født i Kristiania 5te Juli 1890, Søn av avdøde Grosserer Chr. Munthe, kom til Amerika, 1913 og har boet den meste Tid i St. Paul, Minnesota. Er en av Stifterne av American Norwegian Chamber of Commerce, Hovedkontor i Chicago, Illinois

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 175

View in English

News & Events