Anton J. Myhra

Fargo, North Dakota

var født paa Nes paa Hedemarken i 1875, kom til Amerika i 1899 til Minneapolis, Minnesota flyttede til Fargo, North Dakota i 1902. I 1907 oprettede han sit eget Stenhuggeri, som han drev med Held, da han baade var en god Salgsmand og dygtig i finere Stenarbeide.

Ved hans pludselige Død paa St. Luke's Hospital i Fargo, North Dakota 18de August 1916 led den norske Koloni i Fargo, North Dakota et stort Tab. Han var President i den Skandinaviske Arbeiderforening "Solstraalen", som han havde været med at organisere og gjort meget for. Ligeledes var han med i Sønner av Norge logen "Kringen", hvor han har været baade Vicepresident og Finanssekretær. Han varen av Sangforeningen "Orpheus" bærende Kræfter og var med at organisere den. Hans Sangerbrødre sendte efter Begravelsen følgende vakre Sympathiadresse til hans Hustru, Børn og Familie:

"Til Mrs. Anton J. Myhra.

Det er med oprigtig Sorg i Hjertet, at vi Medlemmer av "Orpheus" Sangforening gjennom disse Linjer frembærer vor Hilsen og Sympathi til Dem, hans Hustru, Børnene og de øvrige av Familiens sørgende Efterladte i Anledning vor kjære Sangerbroder Anton J. Myhra's hastige Bortgang. Sangen og Kammeraterne var vistnok det, som næst efter hans eget Hjem og Familie lan ham nærmest til Hjertet; derfor blir Savnet saa meget større for os, og det ser ud som det kjæreste og bedste, det vi mindst kunde undvære er revet bort fra os. Trods alt dette i disse Sorgens Dage finder vi Trøst og Opmuntring i Mindet om det lyse og freidige Sindelag, Eftermælet og hans idealistiske Vandel, som alt i sin store Enkelthed er Værdien av Livet og som burde være os nok indtil den Dag, da vi igjen skal samles til et større og herligere Sangkor.

"Orpheus" Sangforening. Myhra efterlader sig Hustru Mrs. Anna Myhra, der er født i Wermeland, Sverige og 4 Børn: Florence, Evelyn, Arnold og Harald.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 146

View in English

News & Events