Miss Clarissa N. Nelson

er født i Austin, Minnesota. Fik sin Skoleuddannelse og Høiskole- træning i Aberdeen, South Dakota. Efter at være Lærerinde paa Landet baade i Nord og Syd Dakota, tog hun et Kursus ved State Normal School, Moorhead. Efter fuldent Kursus i 1904, blev hun ved den Skole i 2 Aar, tog "Advanced Work" og assisterede i det engelske Department. Kom derefter til Concordia College, som Lærerinde i Grammatik og Regning. De 2 sidste Aar har hun været Leder av "Normal Training Department".

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 14

View in English

News & Events