Sylfest Nelson

Fargo, North Dakota

Maskinsætter i Ulsaker Printing Company, Fargo, North Dakota saa først Dagens Lys paa Gaarden Djønne i Kinservk, Hardanger. Efter Konfirmationen reiste han ind til Byen og gik i Bogtrykkerlære Efter udstaaet Læretil arbeidede han som Typograf i forskjellige Byer i Norge og Sverige og drog Vaaren 1905 til Amerika og kom til Madison, Wisconsin hvor han fik Ansættelse i Prof. R B. Andersons Blad "Amerika" og arbeidede der i 2 Aar. Efter at ha gjennerngaaet Inland Printer Technical School i Chicago tog han Ansættelse i "Decorah-Posten" Decorah, Iowa, orr forblev der i 4 1/2 Aar. Kom til Fargo første Gang Høsten 1912 og arbeidede i Lokensgard-Quanbeck Printing Company en Tid. Reiste saa til Winnipeg, Manitoba. hvor han arbeidede i "Norrenna" og "Svenska Canada Tidningen" til Vaaren 1914, da han som Sanger i det store norsk-amerikanske Sangkor gjæstede Norge i Jubilæumsaaret. Efter Tidbagekomsten har han for det meste arbeidet i Fargo, North Dakota.

Foruden de ovennævnte Steder har Hr. Nelson i kortere Perioder havt Ansættelse i amerikanske Dagblada, saasom "Wisconsin State Journal" og "Madison Democrat", Madison, Wisconsin "Far go Forum" og "Fargo Daily Courier-News", "Grand Forks Herald", m. fl.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 86

View in English

News & Events