Ragnvald A. Nestos

Minot, North Dakota

er født paa Voss 12te April 1877 og kom til Nord Dakota i 1893. I 7 Aar arbeidede han som Farmarbeider, Sadelmager, Bogholder eg Lærer om Sommeren og Høsten for at tjene Midler til Opholdet ved Normalskolen i Mayville, North Dakota hvorfra han graduerede i 1900. Samme Aars Høst registrerede han ved Wisconsin Universitet og blev udeksamineret derfra i 1902 Næste Høst begyndte han at studere Lovkyndighed ved North Dakota Universitet og graduerede og erholdt Sagførerautoration i Juni 1904, hvorefter han samme Sommer begyndte Lovpraksis i Minot, North Dakota.

Under sit Ophold i Wisconsin blev Nestos meget interesserat i det Arbeide, LaFollette udførte for Statens Folk, og han har altid siden tat stor Interesse i Skattereformer og andre progressive Forholdsregler ligesom i Countystyret og Statsstyret i det Hele. Han var Medlem av Legislaturen i 1911 og Formand i Skattelovkomiteen og fik flere Skattereformer igjennem.

Blev valgt til Statsadvokat i 1912 og gjenvalgtes i 1914 med stor Majoritet. Tog Avsked da han stillede sig som Kandidat for Senator fra North Dakota ved Primærvalget i 1916.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 86

View in English

News & Events