Anton Øien

Stanley, North Dakota

er født ved Kongsberg og trods det, at Sølvverket ikke var langt unna, reiste han alligevel i 1903 til Amerika for at finde en Guldgrube. Opholdt sig først ved Pelikan Rapids og kom hid og tog sig Homesteadland i 1904. Det var Guldgrube. Da han saa blev gift med Bella Haugen fra Solør blev der Solskin i Stuen hos Anton, og de 4 Barna blir iallefald halve Solunger.

Mrs. Øyen er en stor Spøgefugl og kan sige Folk drøie Sandheder, som vi gjør rettest i at modtage med smil og er med sure Miner. Var alle Falk stige ville Verden bli full av Moro og godt Nahoskab. (O.R.)

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 181

View in English

News & Events