Thomas Olsen

Hannaford, North Dakota

er en Dattersøn av Møllargutten og en av Pioneererne i dette Strøg. Hans norske Navn. er Torger Olsen, er født i Rauland 20de Juli 1861, kom til Amerika for 32 Aar siden til Calver, Minnesota, flyttede til Kristiania-Settelmentet nær Farmington, Minnesota kom til Hannaford for 30 Aar siden, var Farmer i ca. 8 Aar, har senere været. Snedker og Maler og har bygget mange pene Hjem for Norskerne i Distriktet.

Han var meget sammen mest Møllargutten, der var 14 Aar, da han døde og har ofte været paa den Plads, han levede i Norge. Hans Forældre Ole Knudsen og Birget Torgesdatter ødegaarden levede paa Gaarden ved Siden av Møllargutten og endnu husker han Møllarguttens vid-underlige Spil, som han aldrig har hørt Magen til siden. Møllarguttens egentlige Navn var Torger Augunsen. Hans Far var Møller, derfor blev han kaldt Møllergutten. Han har en stor Slægt i Telemarken, særlig i Rauland og Vinje.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 112

View in English

News & Events