O. T. Olson

Hastings, North Dakota

er Bankkasserer. Hans Far Kjetel Brandbu er fra Telemarken og hans Mor Julia Hagen er fra Gudbrandsdalen. Han var tilligere Udgiver av "Hastings Times", som Folket i svært kry av. Bladet har en god Redaktør, som bare har den Feil, at han ikke er Nordmænd og som Følge derav ikke egner sig til at skrives noget vilere om i denne Bog.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 112

View in English

News & Events