L. M. Oppegard

Hastings, North Dakota

er Bestyrer av Elevator og har desuden baade Drug Store og Telefonstation, som saavidt jeg kunde forstaa bestyres væsentlig af hans Hustru Lizzie, Datter af Postmester Salthammer, Hastings, North Dakota.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 60

View in English

News & Events