N. J. Østeraas

er Hotellier, Webster Hotel, er født i Sparbu 30te November 1879, kom til Amerika i 1899 til Kindred, North Dakota flyttede til Fargo, North Dakota i 1901, var først Maler og senere Eier af "Old Viking Hotel", solgte det og kjøbte Vaaren 1916 "Webster Hotel" som han har udstyret sola et første Klasses Hotel i enhver Henseende. Hans Hustru Ragna Quam er født i Amerika af norske Forældre fra Surendalen, de lever nu i Underwood, Minnesota. De har 4 Børn, 3 Sønner og en Datter. Østeraas er en dygtig Mand og meget norskinteresseret.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 35

View in English

News & Events