Peter Paulsen

Mayville, North Dakota

er Farmer er Hadelænding, født i Gran 22de September 1853, kom til Amerika i 1866 med Seilskibet "Ringhorn" fra Drammen til Quebeck, kom til Columbia County, Wisconsin hvor han veit i 5 Aar hos Ingebret Larsen, kom til Traill County North Dakota i 1871 og var en de første 5 Settlere der tog Homestead i Mayville Township og har senere levet som Farmer i dette Distrikt.

Han har været gift to Gange. Hans første Hustru var Tonette Skogstad fra Valdres. Hans nuværende Hustru Marie Rime er fra Krødsherred. Har 9 Børn. 3 voksne Sønner, Kalmer, Palwin og Oliver er paa Farmen. Nils er paa Farens Farm nær Hatton, North Dakota. Tonny driver en Farm i Nærheden. Datteren Marie er gift med Martin Grindeland, der er Farmer en Mil Syd. Datteren Alfa er hjemme, Ragna gaar paa Normalskolen i Mayville, North Dakota.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 136

View in English

News & Events