Dr. L. Stoud Platou

Valley City, North Dakota

Ludvig Stoud Platou er født paa Hamar 8de April 1867 og er det 10de av 15 Børn. Hans Far var Kjøbmand og Bankchef Christian Platou. Hans Mor var Datter av Sorenskriver Sem, hun bor endnu paa Hamar. Han gjennemgik Hamars offentlige Skole og Gymnasium og udeksamineredes som medicinsk Kandidat ved Kristiania Universitet i 1893 Samme Aar reiste han til Amerika og nedsatte sig som Læge i Cooperstown, North Dakota hvor han praktiserede i 4 Aar, da han flyttede til Valley City, North Dakota hvor han siden har levet, og hvor han har en udstrakt Praksis.

I Studenterdagene i Kristiania deltog han i det polviske Liv. I Amerika har hall holdt sig til det demokratiske Parti og var i 1916 ved Primærvalgene en av de demokratiske Kandidater til Guvernør i North Dakota. Han er en Ven og Beundrer baade av Senator LaFollette og vor Landsmand Senator Grønna fra North Dakota. Dette viser, at Dr. Platou er ingen fanatisk Partimand.

I snart 6 Aar har han været Mayor i Valley City, North Dakota og hans Administration roses av alle i Byen. Under hans Styre har Byen faaet bl. a. Nyt Lysværk, godt Drikkevand, Kloaksystem og zologisk Have. Alt er betalt for, og Byens Kasse er godt stillet paa det financielle Omraade.

Dr. Platou er nylig valgt til Vicepresident i den nye International Equity Eank i Fargo, North Dakota. Han eier og driver et privat Hospital, hvor der er 40 Sygesenge Han der ogsaa flere Farme, som han selv bestyrer, saa han er en Arbeidsmand i Ordets fulde horstandog god Nordmænd og god Amerikansk Borger samtidig,

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 148

View in English

News & Events