Olaf Quam

Pekin, North Dakota

er Smed, født i Wisconsin i Wennebago County, 26de Oktober 1874 Er Søn av Syver Quam, altsaa Gudbrandsdøl. Kom til Pekin i 1906. Hans Smedshop var en av de 3 første opførte Bygninger der.

Hans Hustru Della Quam er av fransk Herkomst. De har 3 Børn: Olive, Cora og Harald.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 177

View in English

News & Events