H. T. Quanbeck

McVille, North Dakota

er født den 22de Mai 1887 paa en Farm Nelson County, North Dakota. Hans Forældre er Mr. og Mrs. T. S. Quanbeck fra Telemarken. De var blandt de første Settlere i denne Del av North Dakota.

Sin første Skoleuddannelse fik han i et lidet Skolehus paa Landet. Senere reiste han til Minneapolis, hvor han studerede ved Augsburg Seminar. Ved denne Skole graduerede han baade fra den akademiske Avdeling og fra College-Avdelingen.

Han har været Skolelærer i de offentlige Skoler i flere Aar. Ved Primærvalget i 1912 var han Kandidat for Skolesuperintendent for Nelson County, men mangiede nogle faa Stemmer paa at bli valgt. Den følgende Vinter var han "Engrossing and Enrolling Clerk" i Statens Senat. I 1914 var han Kandidat for Medlem av Legislaturen fra det 17de Distrikt paa den republikanske Valgseddel og vandt med Glans baade ved Primærvalget og Høstvalget.

Sammen med sin Broder har han nu kjøbt en Farm tre Mil syd fra Mcville, ikke langt fra sit Fødested.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 113

View in English

News & Events