Peter Reite

da han var Student ved Concordia var Tonning ogsaa Lærer i Norsk og stod Reite og hans Virksomhed nær i Sympathi og Forstaaelse. Naar der skulde nævnes, hvem der tog det tyngste Tag sammen med Reite i Arbeidet med Haugebautaen og Ivar Aasens Monuments Reisning tror jeg, der kjendte Peter Reite godt og havde Anledning til at følge hans Arbeides Udvikling, at Professorerne Tonning og Aardal var hans trofasteste Medarbeidere. Et er jeg sikker paa : Uden Peter Reites uopslidelig Energi, vilde ingen Ivar Aasen Byste været ved Concordia College. Andre hjalp ham, gav ham Ideen og pustede til Ilden, men Peter Reite lagde sig mest i Sælen og muligens sled han sig ud dermed. Men han har reist sig et vakkert Minde som Student ved Concordia College.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 9

View in English

News & Events