Johan Ludvig Rindal

Fargo, North Dakota

er født i Øier 1875, juridisk Kandidat fra Kristiania Universitet i 1906. Praktiserede en Tid som Sagfører i Tretten. Kom til Amerika i 1914 til Hillsboro, North Dakota arbeidede et Aars. Tid paa Farm. Reiste en kort Tid for Vesterheimen og et Aar for Normanden. Skrev flere gode, meget værdifulde Korrespondancer til dette Blad fra sine Reiser. Blev Redaktør av Fram i Mai 1916 og har redigeret dette Blad med megen Dygtighed.

Hans Hustru Petra G. Holtan er fra Lardal. De har 3 Børn: Johannes, Kaare og Eldrid. Hun er Bestyrerinde av Øier Kommunelokale, skal komme til Amerika i Aarets Løb.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 47

View in English

News & Events