Wilhelm P. Rognlie

er Concordia College's Kasserer, er født i Audubon, Berker County Minnesota. Hans Far Peder G. Rognlie og hans Mor Ingeborg Wigen, var begge fra Værran, nordre Trondhjems Amt. Frekventerede Augsburgs Seminar og graduerte fra Handelsafdelingen i 1893 og fra Normalkurset i 1898. Blev straks ansat som Lærer ved Concordia College, hvor han var en av de første Elever. I 1902 blev han valgt til Skolens Kasserer og Chef for Handelsafdelingen, en Stilling han fremdeles indehar.

Er meget interesseret i Musik, var i flere Aar "Bandens" Dirigent: Var Medlem av Amerikakoret, som i 1914 besøgte Norge og deltog i Landssangerfesten i Kristiania samt i Afsløringen av Lincolnmonumentet i Frogner-Parken den 4de Juli. Under Opholdet i Norge besøgte han sine Forældres Fødebygd og Hjem.

I de sidste 3 Aar har han været Dirigent for "Norrøna" Mandskor og Trefoldigheds Kirkes Kor. Er Arkivar for Red River Dalens skandinaviske Sangerforbund og Kasserer for Den forenede Kirkes "Choral Union".

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 9

View in English

News & Events