Miss Mildrid Irene Romsdahl

der har været Lærerinde før ved Concordia i 1908 - 10 og er vel kjendt og skattet i Red River Dalen og Nordvesten som en av de dygtigste og mest feterede Sangerinder.

Hun er født i Blanchardville, Wisconsin, hvor hendes Bedstefar Pastor Ole Paulsen, der var meget musikalsk, var Prest i over 20 Aar. Hun kom til Fargo, North Dakota i 1913. Hendes Far Pastor Simon L. Romsdahl var Prest ved Pontoppidans Menighed i Fargo, North Dakota fra 1903 - 10. Uagtet født i Alten var han av Romsdalsk Æt, da hans Far Lars var fra Romsdalen. Hendes Mor Alphia Theodora Paulsen var fra Solør. Nordlændinger og Romsdølinger faar finde sig i, at Solørfolk vil paastaa, at sin musikalske Begavelse og den lune Tryghed, der er et Særpræg ved hendes Vindende Personlighed, er Arvegods derfra.

Sin Skoleuddannelse har hun faaet i Fargo, North Dakota, er Graduent fra Fargo Conservatorium i 1908 og har gaaet et Aar paa Agricultural College. Hun er en meget dygtig og øvet Lærerinde, har været Lærerinde i Calumet, Michigan, hvor hun var Supervisor for Musikavdelingen ved Høiskolen og samtlige Byens 20 Skoler. Reiste derfra til Chicago, Illinois hvor hun studerte et Aar under William Claire Halls' Veiledning. Samtidig var hun Lærerinde ved Skolerne i Hinsdale, Illinois. Hun har undervist privat i Sang i Calumet, Michigan. Har et Aar været Soloist ved mange store Koncerter i New York, Brooklyn, Minneapolis og St. Paul Symphoni.

En av hendel Elever vil blive den unge italienske Tenor Otto Baggiore, der er kommen for at fortsætte sine Studier under Miss Romsdahls Ledelse. Han er særdeles begavet og vil uddanne sig for Operaen.

Miss Romsdahl var med St. Olavs koret til Norge i 1913 som Solist. Hendes udmerkede Sang ved den store Sangerfest i Fargo, North Dakota i 1912 og ved de store Aarsmøder for Den forenede Kirke, vil mindes av mange Talrige Venner og Velyndere har hun allerede og vil vinde mange flere, dersom hun kan og vil Anse som sin Mission ved Concordia College at vække Sans og Interesse for norsk Tonekunst, saa den opvoksende Slegt med norsk Blod i sine Aarer vil forstaa, at det er baade "ladylike" og "gentlemenlike", at dyrke norsk Musik og Sang ved Siden av evigvarende vakker klassisk Musik og Sang - Verdens internationale Sprog, ubundet av snevre Landegrænser, Fælleseie for alle musikalske Sjæle paa Jord.

Der kan intet bedre ønskes Concordia College av en, der er glad i god gedigen klassisk og stemningsfuld Musik, og ønsker den vil fortrænge og seire over værdiløs "Hakkemad" end at saa dygtige Musiklærerinder som Miss Mollie Martinsen, Miss Harriet Gilbert og Miss Mildrid Romsdahl, i mange Aar faar lede Musikundervisningen ved Concordia College. Virkningen derav vil snart vise sig i bedre og mere musikalsk Sans i Hjemmene i Nordvesten og Forstaa- elsen av, hvad der er god og værdifuld Musik og kun værdiløs glorende Godtkjøbsmusik dertil fordres baade kyndig Veiledning og musikalsk Sans - en herlig Vuggegave, som ikke alle har faaet, men som kan forskjønne Livet for dem, som har den og for deres Omgivelser.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 12

View in English

News & Events