Jens N. Rosevold

Mayville, North Dakota

Er født i Waxvikbygden 2den Februar 1872, kom til Amerika i 1892 til Mayville, North Dakota har den meste Tid været Farmer. Han er Eier af els stor, pen Farm 8 Mil nordøst for Mayville, har iu rentet Farmen bort og kjøbt ig et vakkert Hus i Mayville

Hans Hustru Emilie Fornes er født i Amerika af norke Forældre i Webster City, Iowa, var 3 Aar da hun kom til Nord Dakota og har siden levet her og er ligesaa norsk i Sind og Skind som nogen fra Norge. Hendes Far Sivert O. Fornes kom til Amerika for ca. 45 Aar siden fra Størdalen til Rushford, Minnesota, flyttede til Iowa og kom til Nord Dakota for 34 Aar den. Her levede han paa sin Farm til sin Død. De har en Søn Oscar.

Jens Rosevold og hans Hustru var paa Norgestur i 1914; han var med paa Lincoln-Monumentet og tilstede vett Afsløringen den 4de Juli i Kristiania ved Frogner-parken. De have en hyggelig og mindeværdig Tur og saa sig godt om og hilste paa Slægt og Venner baade i Søndmøre og Trøndelagen. Mrs. Rosevold likte sig saa godt i Ørskog, at hun gjerne kunde bo der Resten at sit Liv.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 72

View in English

News & Events