E. P. Rusten

Aneta, North Dakota

er fra Biri, født 22de Marts 1856, kom til Amerika i 1877 til LaCrosse, Wisconsin i 1882 reiste han til Dakota Territory, tog Preemtion i Griggs County har senere kjøbt Farm i Lenora Township i Griggs County og lever der som Farmer.

Hans Hustru Kristine Hansen er født av norske Forældre i Faribault County Minnesota de var begge Sogninger. Har 4 Sønner 3 er hjemme og en renter Land. Jeg blev opinerksom paa den Kjæmpekar i Aneta og det var en stor Fornoielse at faa træffe og tale med en saak, jjæk og interesseret Nordmand.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 150

View in English

News & Events