Dr. Olaf Sand

Fargo, North Dakota

er født i Odalen 14de Marts 1871, Student fra 1889, medicinsk Kandiadt fra 1897. I 2 Aar praktiserede han som Læge i Ulfsten, Søndmøre og gjorde sin Kandidattjeneste ved Rigshospitalets forskjellige Avdelinger. Han kom til Amerika i 1902 og praktiserede i Pelican Rapids, Minnesota, sammen med Dr. Tufte i 3 Aar, kom til Fargo, North Dakota i 1905 og gik, i Kompaniskab med Dr. Nils Trønnes, der havde været i Fargo 1 Aar og praktiseret sammen med Dr. Thams. Dr. Sand har foretaget en Studiereise til Berlin og flere Studiereiser her i Amerika. Han har vundet sig et anseet Navn som en av Nordvestens dygtigste kirurger og har meget stor Praksis.

Hans Hustru Eva Crawford Sand er født i Grimstad, er Student fra 1892 og er udexamineret Læge fra Kristiania Universitet i 1907. De har en Datter Hedvig.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 150

View in English

News & Events