Ludvig Larsen Skodje

Fargo, North Dakota

er Snedker og Bygmester, født 19de Februar 1886 i Skodje, kom til Amerika, i 1907 til Crookston, Minnesota levede der 1 1/2 Åar, kom til Fargo, North Dakota og har siden levet der den meste Tid. Deltog i det store norsk-amerikanske Sangkor i Norge 1914. Har været den meste Tid beskjæftiget i North Dakota og Montana sons Bygmester.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 73

View in English

News & Events