Otto Sletten

Pekin, North Dakota

er født i Aamodt lste August 1873. Hans Far Ole Sletten og hans Mor Oleana Tollefsen kom fra Aamodt, og tog Homestead i Griggs County 1883 Paa Homesteadet var Otto til han var 21 Aar, da han reiste vestover og tog Homestead i Wells County, North Dakota og var der i 4-5 Aar. Var sammen med Elsaas i Store-Forretning i Manfred, North Dakota i 4 Aar, kom til Pekin i 1906 og har levet der som Elevator-bestyrer de sidste 6 Aar. Har været Alderman i 2 Aar og er valgt for anden Gang til Assessor for 1916. Er Finanssekretær i Sønner av Norge logen "Luren", der er en av de største loger i North Dakota.

Otto Slettens Hustru Marit Bakken er fra Lesjeskogen i Gudbrandsdalen, kom til Amerika i 1903, blev gift med Otto Sletten i 1907 De har 4 kjække Børn : Mildred, Orvil, Thelma og Harald.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 156

View in English

News & Events