Joe P. Smebak

Fargo, North Dakota

er født i Os 22de Januar 1887, kom til Amerika i 1888 til Lake Park, Minnesota sammen med sine Forældre Paul Smebak og Mor Mathea Berg. De kjøbte Farm og lever der fremdeles. Han kom til Fargo, North Dakota i 1909 og var ansat paa 10 Cents-Store i 4 Aar og har siden drevet med Skrædderforretning.

Er interesseret Medlem av Østerdalslaget og har to Gange været med paa Komiteen for Arrangement med Bygdelagsmøder i Fargo. Er Medlem av "Orpheus" Sangforening og er en god Nordmand og deltager interesseret i norske Møder og Sammenkomster.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 156

View in English

News & Events