Martinus Søholt

Madison, Minnesota.

er født paa Søholt i Ørskog 1868, kom til Amerika i 1890 til Mayville, North Dakota hvor han arbeidede et Aars Tid paa Farm. Gik paa i Augsburgs Seminar i 4 Aar og frekventerede Valpariso Universitet i 2 Aar. Han havde studeret en hel Del om de forskjellige Slags Trær og Planter, saa det var hans Hensigt at begynde en Planteskole. Imidlertid fik han Anledning til at kjøbe Halvdelen i en Planteskole i Madison, Minnesota, som havde været drevet i flere Aar av C. H. Siljan. Efter 5 Aars Forløb kjøbte Søholt hele Forretningen, i 1910 anlagde Staten Minnesota en "Trail Station" i Madison, Minnesota, og Søholt blev ansat som dens Bestyrer. Han har nu været bosat med sin Familje i Madison, Minnesota, i 15 Aar. Paa Søndmørelagets sidste Aarsmøde i Mayville 7de – 8de Juni 1916 blev han valgt til Formand.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 73

View in English

News & Events