Dr. Ansgar Sommerfelt

Kathryn, North Dakota

er født 11te Oktober 1864 i Eidsvold, hvor hans Far var Prest. Blev Student ved Kristiania Universitet i 1882 samtidig med Dr. Gundersen i La Crosse og Dr. Wangel i Portland, North Dakota. Theologisk Kandidat i 1889, udnævnt til Sjømandsprest i New York i 1890. Var 5 Aar i Sjømandsmissionens Tjeneste udenfor Norge, arbeidede for Sagen ved Norges Kyst i 10 Aar og udgav "Signal". Blev syg i 1903, var syg i 3 Aar av en Nervesvælckelse ved Overanstrengelse og fik herunder saadan Interesse for Medicinslte Studier, at han gjennemgik de medicinske Avdelinger ved Kristiania Universitet. Kom til Amerika i Januar 1913, arbeidede en Tid som Læge i Wisconsin kom til Kathryn, North Dakota i April 1916. Har været gift 2 Gange

Hans nuværende Hustru Johanne Sidselrud er fra Larvik, er gradueret Nurse fra Evanston Hospital, Illinois og har gjennemgaaet medico-mekaniske Institut i Kristiania. Et sta vel uddannet Doktorpar fender man ikke i mange av Nordvestens Byer.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 179

View in English

News & Events