Jan Sortland

Litchville, North Dakota

har Jernvarehandel og Farmmaskiner. Han er født av norske Forældre. Hans Far, Solomon J. Sortland, kom fra Bømmeløen i 1881 til dette Distrikt. Han har stor Farm 12 Mil nordvest fra Litchville, en velstaaende Mand, der er interesseret i flere Forretninger i Litchville, North Dakota. I Sortlands Forretning finder man. George P. Sarsten, Søn av Pioneerpresten Salamon Sarsten, der døde i Valley City for et Par Aar siden. Han havde været Prest her i Strøget i over 20 Aar.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 106

View in English

News & Events