John Storebø

Finley, North Dakota

er Farmer, født i Sund 6te Februar 1865, kom til Amerika i 1868 til Minnehaha, South Dakota reiste samme Høst til Steele County, North Dakota og har værte Farmer der siden. Hans Svigersøn Hans Thoresen driver nu Farmen. Bor nu i Finley, North Dakota og tager Livet med Ro som "retired" Farmer. Var en av de ivrigste Indsamlere til et Orgel i Hjembygdens Kirke.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 90

View in English

News & Events