Gilbert Teien

Aneta, North Dakota

er Udgiver av Aneta "Panorama", er født i Swift County Minnesota 11te April 18 74. Hans Forældre kom fra Modum, kom over til Amerika paa Seilskib og var 13 Uger paa Havet. Han har levet rundt Aneta siden 1894 og fra 1ste Mai 1907 været Der og Udgiver av "Aneta Panorama".

Hans Hustru Louise Nilsen er født i Holmestrand, kom over til Amerika som 3 Maaneder gammelt Barn sammen med sin Mor Mrs. Ole C. Nilsen. Hun bor hos dem og er nu 67 Aar, men lige frisk som da hun var i Holmestrand. De har 7 Børn. De 2 ældste Døtre arbeider sammen med Far og Mor i "Panorama'", som saaledes er et Familieblad i eminent Betydning.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 180

View in English

News & Events