Pastor P. A. Thoreson

Hannaford, North Dakota

er født i Trondhjem 28de April 1861, kom til Amerika i 1885. Fik sin Skoleuddannelse i Norge og sin theologiske Uddannelse ved Luther Seminar i Madison, Wisconsin og Northfield Seminar. Blev ordinerat til Prest i Northfield, Minnestoa i 1888, kom først til Dazey, North Dakota med Kald fra Eidfjord og St. Olaf Menigheder. Han har havt en stor Missionsmark, har været med og bygget 6 Kirker i Griggs og Steele County, North Dakota. Har reist meget rundt paa Prærien og havde en Tid en Missionsmark 40- 50 Mil fra sit Hjem, der nu er i Hannaford, North Dakota. Han er den og er Pionerpresten per Excellence i Steele og Griggs County North Dakota.

Hans Hustru Julia Sletten er født i Amerika af norske Forældre i Kenyon, Minnesota, af staut Hallingslægt fra Gol i Hallingdal. Hendes Far Ole Sletten er nylig død, han var meget kirkelig interesseret. Hun har en Bror Pastor O. Sletten i Minneapolis, Minnesota meget bekjendt Prest i Frikirken. De har 9 Børn, 2 af Døtrene og en Søn har gaaet paa Concordia College og en Søn paa St. Olafs College.

Pastor Thoreson har vist megen Interesse for St. Luke's Hospital, Fargo, North Dakota. Ikke alene har han arbeidet for Hospitalets Sag inden sine Menigheder, men ogsaa som Sjælesørger besøgt sine Menighedslemmer, naar de har været paa Hospitalet. - en Side af hans Virksomhed, som har været lige saa meget paa- skjønnet af Hospitalet, som af de syge. Han er flink Prest, godt Menneske og god Nordmænd.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 33

View in English

News & Events