Peter T. Trana

Kindred, North Dakota

er Farmer født 12te Oktober 1847 nær Stenkjær, kom til Amerika i 1869 til Maine, Porttand, derfra til Fillmore County Minnesota hvor han var i 2 Aar, kom til Norman, North Dakota i 1871 og var den 3die Settler i Section 25 ved Sheyenne River.

Blev gift i 1882 med Kari Olerud fra Hadeland. De har 7 Børn, 6 Døtre og en Søn: Anna, Emma, Thora, Nette, Palmer, Julie og Alvilde.

Peter Trana var med i Skole-styret fra Begyndelsen af, var med og kjørte Tømmer til Skolehuset helt fra Fargo, North Dakota. og maatte bære Tømmer over Slueme Han brækte Prærie med Okser der, hvor Fargos Hovedgade, Broadway nu ligger. I 1872 kjørte han med Okser det første Grocerylas, der kom til Valley City for Northern Pacific Construction Company 2 Mand, der stod i Teltdøren for at tage imod Varerne, havde ladde Geværer, de var bange for Indianerne, der var i Nærheden. Trana bad dem ta af Lasset og saa gik han ud og talte med Indianerne, der viste sig at være civiliserte Indianere ude paa Jagt. Han lod dem forstaa, at de kunde faa kjøbt gode Varer, og de gjorde ingen Fortræd. Der fandtes dengang ingen Road, kun Stikker hvor Jernbanen skulde gaa, ingen Broer over Sluerne og Elven. Det var haarde Tider mod nu.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 34

View in English

News & Events