Dr. Nils Trønnes

Fargo, North Dakota

er født i Kristiania 14de Oktober 1876, Student fra 1894, medicinsk Kandidat fra 1903. Han har været Assistenlæge ved Kysthospitalet i Fredriksværn for alleslags Kirurgisktuberkuløse Ledog Benlidelser. Efter at have praktiseret en Tid i Aalesund reiste han til Amerika, kom i 1904 til Fargo, North Dakota hvor han senere har praktiseret i Kompaniskab med Dr. Sand og har vundet sig et anseet Navn, som en av Nordvestens dygtigste Læger og Kirurger, og har meget stor Praksis.

Hans Hustru Randi Larsen Trønnes er fra Skien, Datter av Brugseier Larsen. De blev gift i New York i 1905 av Pastor Tjørnhom, nu i Hatton, North Dakota. De har 2 Børn: Hans og Margrethe. Deres koselige og giæstfrie Hjem er et Stykke Norge

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 157

View in English

News & Events