T. E. Tufte

Northwood, North Dakota

Thorstein Eriksen Tufte er født paa Nordre Tufte, Ustedalen, 30te September 1857. Kom til Amerika i 1878 til St. Peter, Minnesota, gik 12 Mil Vest til New Sweden, hvor han boede et Aar, derfra 16de Mai 1879 med "Okseteam" til Northwood, North Dakota hvor han tog Homestead, og siden levet paa den Farm. Han blev valgt til Legislaturen i 1888 – 1900, 1902 og 1906. Har været Townships Assessor i over 12 Aar, President i Skolestyret i 8 Aar og havt talrige andre Tillidshverv. I de sidste 30 Aar har Tufte taget aktiv Del i Politik, særlig har han arbeidet for Avholdssagen og for Prohibitonens Indførelse samt for Reformpolitik iøvrigt, er selv-følgelig av de progressive Republikanere. Han har i lang Tid været Medlem av Nord Dakotas Total Avholdsselskab og har været dette Selskabs Formand siden 1910.

28de April 1878 blev han gift med Guri Johannesdattter Bry. De har 9 Børn: Sissel, Johannes, Erik, Guri, Engebret, Carl, Henry, Theodore, Jørgine. De 8 sidstnævnte Børn er opvokset paa hans Farm. Han har været med i Hallinglaget fra dets Begyndelse

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 123

View in English

News & Events