Halvor Østenson Ulsaker

Walcott, North Dakota

"Hallingernes Bedstefar" er Farmer, født 24de December 1841 i Hemsedal. Han kom til Fargo, North Dakota 17de Mai 1880, tog Papir paa Land i Section 12, Town of Walcott, 24de Mai 1880 og har siden levet der som Farmer. I 1886 blev han gift med Kari H. Slethoug fra Hemsedal. Hun døde ifjor. I en Alder av over 80 Aar bagte hun Flatbrød og Poteteskage til de mange, der kom paa Besøg til deres gjestfrie Hjem, beliggende høit og frit med 5 Acres Skog rundt, som Halvor selv har plantet. Farmen drives nu av 2 av hans Sønner, Østen og Henrik,

"Hallingernes Bedstefar" er en av Stifterne av Hallinglaget, hvis Kasserer og korresponderende Sekretær han har været i over 7 Aar, deltaget i alle Hallinglagets Møder og skrevet flere Avisartikler og Breve end kanske nogen anden Halling i Hallinglagets Interesse Han har holdt Buskeruds Blad i Drammen i over 30 Aar og har her i Landet abonneret paa alle de større norske Blade og Tidsskrifter og fulgt interesseret med i alt Norskdomsarbeide.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 124

View in English

News & Events