Sven E. Ulsaker

Kindred, North Dakota

er Farmer, født i Hemsedal 3die Juni 1853, kom til Amerika i 1874 til Kenyon, Minnesotal kom i 1875 til Nord Dakota. Territory, tog Homestead i Norman, nær Kindred og har siden levet der som Famner. I 1882 blev han gift med Ingeborg Bruhjord fra Aal, hun kom til Valders et Aar gammel og er saaledes baade Halling of Valdresjente. De har 6 Børn, 2 Sønner og 4 Døtre: Endre, Oscar, Ida, Anna, Mabel og Selma. Sven Ulsaker har som Farmer i Norman-Settlementet taget aktiv Del i Opbyggelsen av Distriktet, hvor han har havt talrige Tillididshverv baade i kirkelige og Townshipsafærer. I 1890 blev han indvalgt i Legislaturen som Repræsentant for 10de Distrikt. Han er en av Distriktets dygtigste og mest anseede Mænd.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 124

View in English

News & Events