H. J. Ulvick

Aneta, North Dakota

er født i Borgund i Lærdal 24de Februar 1866, døbt i den gamle Borgund Stavkirke, men konfirmeret i den nye Kirke. Han kom til Amerika i 1889 til Northwood, North Dakota, til Aneta i 1898 Sadelmager der siden. I 1908 reiste han en Tur tilbage til Norge for at se sin gamle Mor for sidste Gang.

Hans Hustru Martha Grymyr er fra Hadeland. De har 4 Børn. Hans ældste Søn Henry M. Ulvick arbeider i sin Fars Forretning. At Ulvick er dygtig og almeninteresseret Mand vil man forstaa derav, at han har været Clerk i Skoleboardet i 12 Aar, har været President i Commercial Club og nu er i City Council, er god Amerikaner, mer god Nordmænd tillige

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 99

View in English

News & Events