B. C. Vik

Moorhead, Minnesota

er født i Nissedal 24de November 1886, kom til Amerika i 1906 til Moorhead og har levet der siden. Er ansat i J. C. Weeks Groceryforretning. Hans Hustru Johanne Muus er fra Toten. De har en Søn, Christian. - Vik har været President i den Skandinaviske Arbeiderforening "Solstraalen" og arbeidet meget for denne Forenings Trivsel. Han er en kjæk, norskinteresseret Mand som sin Bror Paul Vik, Bestyrer av St. Luke's Hospital i Fargo, North Dakota.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 116

View in English

News & Events