K. C. Wangrud

Litchville, North Dakota

Paa Jernbanestationen i Litchville, North Dakota blev jeg opmerksom paa en egte norsk Viking, en stor, sterk Kar, som viste sig at vcere Hotelier K. C. Wangrud. Paa Turen til Hotellet fik jeg vile, at han var fra Solør. Jeg sagde, at han mindede mig om den bekiendte Ole Bredesen Opset, som kom ofte til Tømmerdirektionens Kontor i Kristiania, hvor jeg var ansat som Student i over 3 Aar. "Han var min Nabo", oplyste Wangrud, og jeg tilføiede, at Salør havde fostret mange slige store, sterke Karer. Wangrud kom over til Amerika i 1883 til Kindred, North Dakota og kom til Litchville i 1887. Han er ogsaa interesseret i Farming, 2 av hans Sønner og en Svigersøn er Farmere syd for Litchville, North Dakota.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 152

View in English

News & Events