Alb ert J. Wright

Moorhead, Minnesota.

er Forretningsmand, er født i Nærø, Namdalen 14de August 1858, kom til Amerika i 1860 til La Crosse, Wisconsin. Hans Far Pastor Andreas Wright og hans Mor Olena Sannes kom til Rushford, Minnesota i 1876, hans Far lever der fremdeles, hans Mor er død for mange Aar siden. Wright kom til Moorhead, Minnesota i 1881 og har levet der siden og har oparbeidet en stor Forretning. Firmaets Navn er A. J. Wright & Sons, Forretningsbranch er: Telter, Solseil, (awnings) og Begravelsesbureau.

Wright har været gift to Gange. Hans første Hustrus Navn var Julia Colberg. Hans anden Hustru er Christine Søreng, der ogsaa er fra Namdalen. Han har 9 Børn. Hans Datter Lilliam Wright, der har været Musiklærerinde baade ved Concordia College og Fargo College er kjendt og skattet baade som Pianistinde og Sangerinde, er nu ansat ved Temple of Music i Chicago, Illinois. Hans Søn Walter Wright, vel kjendt og meget søgt som Sanger ved Sangerfester og Møder, er nu i Chicago, 1911 for at uddanne sig som Sanger. Hans ældste Søn Lorntz Wright, der tog saa ivrig Del i Arrangementet af den store Sangerfest i Fargo, North Dakota i 1912 er nu i Forretning i Marcy, Michigan. Flere af Wrights opvoksende Sønner og Døtre er meget musikalske og vil med Tiden blive kjendte Sangere og Musikere

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 35

View in English

News & Events