P. O. Hall

Carpio, North Dakota.

er født i Frenen 13de Juni 1874, kom til Amerika i 1892 til Otter Tail County Minnesota, kom til Traill County i 1893 til Johan Viseth og levede rundt Mayville og Distriktet heromkring, til han i 1901 flyttede til Fargo, North Dakota hvor han har Farm og Lumberforretning. Hans Hustru Betzie Gunwaldsen er født i Amerika af norske Forældre der kom fra Aadalen. De har en Søn Clarence, 17 Aar gl. og er nu paa Farmen. Hall kom fra Romsdalslagets Aarsmøde i Fergus Falls, Minnesota, indom Mayville paa Hjemturen for at hilse paa gamle Venner der, og at han fik Anledning til at være med og feire Guldbryllup hos Rosevold, og der træffe saa mange Kjendinger fra gamle Dage fandt han var gjildt.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 54

View in English

News & Events