Ole Martinson

Moorhead, Minnesota

født i Stordalen 19de Januar 1847, kom til Amerika i 1874 til St. Peter, Minnesota, flyttede senere til Minneapolis, kom til Moorhead i 1882 og har siden levet der, var Forretningsmand i mange Aar, solgte den og tar nu livet med Ro som "retired" i sit vakre Hjem.

Ih:ns Hustru Kristine Otto er fra Hafslo i Sogn. De har 3 Børn. Deres Datter Mollie Martinsen er en meget dygtig og anseet Pianistinde og er nu Bestyrerinde af Musikafdelingen ved Concordia College, hvorfra en Række lovende unge Pianistinder har gradueret. Deres Søn Erik Martinson er Veiingeniør i Clay County, og Oscar Martinson har Juvelerforretning i Moorhead. Han er ogsaa en meget kjendt og søgt Sanger.

Baade Martinson og hans Hustru deltager meget interesseret i Søndmørslaget og Sørtdmørs-kvindernes Forening "Lyngen" og i norske Møder og Sammenkomster. Deres vakre Hjem er prydet med Malerier særlig fra Søndmøre, et Hjem hvor Musik, Kunst og Norskdom dyrkes.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 69

View in English

News & Events