M. K. Morken

Pekin, North Dakota

er Farmer født i Lesjeskogen 3die Februar 1881, kom til Amerika i 1884 til Lincoln County, South Dakota, flyttde til Nelson County, North Dakota til Bue P. O. og tog Homestead i Osego Township, og har levet der som Farmer. Hans Hustru Oline Rusten var ogsaa fra Gudbrandsdalen. De har 11 Børn, 5 Sønner og 6 Døtre Alle Sønner er paa Farmen:

Conrad, Alfred, Ole, Karl og Oscar. 2 av Døtrene er gifte. Hanna er gift med Albert Enstad, der er Farmer. Clara et gift med Druggist Otto, Hamburg, North Dakota. Morken var i Norge i 1910 og en Vinter i Hot Springs, Arkansas.

Source: Nordmænd og Norske Hjem I Amerika av Hans Jervell 1916 Page 45

View in English

News & Events